When They Cry Fest
Сатоши/Шион. А+

@темы: Satoshi Houjou, Higurashi no Naku Koro ni, Shion Sonozaki, no